Dnia 18 listopada 2014 r. w ramach realizacji programu „WF z klasą”, organizowanej przez CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej), odbyła się debata na temat zajęć wychowania fizycznego. Spotkanie zorganizowano w malej salce gimnastycznej w hali Losir w obecności dyrekcji Gimnazjum nr 2, psychologa oraz zespołu nauczycieli wychowania fizycznego. Po krótkim wstępie p. Michała Garstkiewicza dotyczącym założeń oraz celu programu rozpoczęliśmy debatę. Reprezentanci poszczególnych klas podzieleni wg poziomów nauczania zaczęli od przelania na papier wartościowych i ważnych dla nich spraw związanych z wychowaniem fizycznym. W dalszej części debaty uczniowie rozwijali hasła umieszczone przez nich na tablicach oraz dyskutowali między sobą nad ich zasadnością. Zarówno pierwszoklasiści jak i trzecioklasiści starali się w kulturalny sposób zwrócić uwagę, co można by w przyszłości zmienić, by nasz wf stał się atrakcyjniejszy, a liczba niećwiczących zmalała.
Debatę uważam za udaną. Uczniowie nie bali się wyrażać swojej szczerej opinii. Pani Dyrektor oraz nauczyciele wysłuchali uczniowskich postulatów z uwagą . Na pewno takie spotkanie było dobrą okazją do przemyśleń i wprowadzi wiele pomocnych zmian. 

Michał Garstkiewicz

18.11 nasi muzycznie utalentowani uczniowie aktywnie uczestniczyli w Koncercie  w ramach konferencji jubileuszowej  „PRAWA DZIECKA, LUBIĘ TO!” zorganizowanej przez Terenowy Komitet Ochrony praw Dziecka w Poznaniu z okazji 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka i 30 –lecia TKOPD. Honorowymi gośćmi byli: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Anna Maria Wesołowska – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku, dr Adam Bodnar – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Mirosława Kątna – przewodnicząca KOPD „Prawa dziecka: mity i rzeczywistość”, prof. Anna Brzezińska – Instytut Psychologii UAM Poznań. Wśród gości z całej Polski była Wielkopolska Kurator Oświaty p. Elżbieta Walkowiak. W części artystycznej połączone zespoły: orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, Chóry Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Poznaniu oraz Młodzieżowy Zespół Wokalny PIANO - FORTE Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu wykonały: "Poloneza rycerskiego" Karola Kurpińskiego. Punktem finałowym było "Hallelujah" Leonarda Cohena. Po jego wysłuchaniu w postawie stojącej publiczność spontanicznymi owacjami dziękowała wszystkim występującym. Był również symboliczny kwiatek dla nauczycieli, którzy przygotowali zespoły: dla p. Doroty Muchy, p. Kazimierza Trzeciaka, p. Wojciecha Michalskiego, p.Eligiusza Szczepaniaka. 

Dorota Mucha

W dniu 18.11 w ramach projektu Comenius „Reagir pour l’avenir” grupa uczestników projektu oraz uczniów z kl.3a pod opieką pp. M.Madajczyk-Głowackiej i J.Skowrońskiej uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej zorganizowanej przez firmę Aquanet, która zajmuje się dostawą wody dla aglomeracji poznańskiej oraz oczyszczaniem ścieków już od 150 lat. Obejrzeliśmy stacje ujęcia wody z Warty i jej uzdatniania, stawy infiltracyjne na Dębinie oraz mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości  Koziegłowy. Zobaczyliśmy, jak działają niektóre urządzenia i systemy, które zapewniają dostawę do naszych domów czystej wody i pozwalają na  bezpieczny dla środowiska powrót wód ściekowych do rzeki. Jedną z poznanych ciekawostek był biomonitoring czystości wody, do którego używane są małże. Szczegółowe odpowiedzi przewodniczki, pracownicy Aquanetu, na pytania zaciekawionych uczniów w znacznym stopniu uporządkowały i wzbogaciły naszą wiedzę na temat drogi, jaką przebywa woda, z której korzystamy w naszych gospodarstwach domowych. Zapewne wielu z nas inaczej spojrzy teraz na strumień wypływający z kranu i znikający w otworze spływowym! 

 

Magdalena Madajczyk-Głowacka

15 listopada odbył się wspaniały koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Wystąpili uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu: Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Fryderyka Chopina oraz Policealnego Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena. Wysłuchali go uczniowie i nauczyciele Gimnazjum oraz zaproszeni goście: p. Małgorzata Machalska, p. Irena Skrzypczak, p. Mikołaj Tomaszyk, p. Rafał Marek, p. Marek Samulczyk oraz p. Zbigniew Jankowski. Swą obecnością zaszczyciły nas dyrektor SM p. Daniela Kraus-Burzyńska oraz kierownik sekcji pianistycznej p. Barbara Jarantowska. Koncert pod hasłem "Święto Odzyskania Niepodległości dniem radości" składał się z dwóch części: poważniejszej (utwory z czasu walki lub tematycznie nawiązujące do nich) oraz weselszej (piosenki o różnej tematyce). Wszyscy z wielkim podziwem obserwowali i podziwiali artystów, młodych ludzi obdarzonych wielkim talentem. Często widzowie nucili lub po cichu śpiewali znane utwory, jak np. "Dziewczyna z granatem w ręce", "Biały krzyż", "Ja to mam szczęście" czy ... "Deszcze niespokojne" (nowa aranżacja piosenki z filmu "Czterej pancerni i pies"). Podziękowaliśmy gościom burzliwymi oklaskami i czerwonymi różyczkami. Kolejny taki koncert - za rok! Serdecznie dziękuję dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, p. Justynie Szczodrak oraz p. Dorocie Mucha. Dziękuję także wszystkim uczniom, którzy swoją postawą podczas koncertu, strojem oraz wykonaniem biało-czerwonych kotylionów pokazali, że są prawdziwymi patriotami. 

 

Jolanta Walczak
Przejdź do strony:
Uczniowie