W dniu 22.10 Gimnazjum nr 2  obchodziło wyjątkowe święto -Dzień Patrona - świętego Jana Pawła II . Zgodnie z tradycją uroczystość uświetniono mszą świętą w kościele pw. św. Barbary, której przewodniczył ks. Artur Michalak. Uczestniczyli w niej  Poczet Sztandarowy Szkoły, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie wszystkich klas. Natomiast w szkole odbyła się część artystyczna poświęcona Janowi Pawłowi II. Prowadzący uroczystość Łukasz Kalinowski z klasy IIc wydał komendę wprowadzenia sztandaru i przywitał zebranych. Przemówienie wygłosiła pani Dyrektor Gimnazjum nr 2, Jolanta Walczak i poprosiła przedstawicieli klas I o złożenie ślubowania. W ten sposób oficjalnie przyjęto ich w poczet uczniów Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Po przyrzeczeniu i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęło się przedstawienie. Jego podstawowym celem było przybliżenie uczniom i ugruntowanie informacji o Janie Pawle II jako chłopcu, człowieku, przyjacielu młodzieży,  który został kapłanem, a potem Papieżem. Poszczególne sceny przedstawienia nawiązywały do wydarzeń z życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II: miłość do Sportu,  wędrówki po górach oraz stopniowe zbliżanie się do Boga. Przedstawienie uzupełniały utwory muzyczne, które podkreślały nastrój uroczystej chwili upamiętnienia Dnia Patrona Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Na zakończenie zabrzmiała piosenka napisana specjalnie dla Papieża „Poza czas”, którą wykonały na żywo uczennice klasy IIIc. Warto podkreślić zaangażowanie uczniów z klas IIc, IIe, IIh, Ic biorących udział w przedstawieniu, a także przygotowujących nagłośnienie z klasy IIIa. Widzom serdecznie dziękujemy za skupienie w czasie mszy świętej oraz w trakcie przedstawienia. 

                   

  

                                                                                                             

                         

Zespół do Spraw Patrona

Już piąty rok uczestniczymy w akcji pt. "Szkoło pomóż i Ty". Polega ona przeznaczaniu drobnych sum pieniężnych w zamian za cegiełki- kalendarzyki.Dzięki zaangażowaniu młodzieży naszej szkoły fundacja mogła zakupić sprzęt medyczny dla najbardziej potrzebujących. M.in. dzięki naszej pomocy fundacja dokonuje niezwykłych rzeczy, wspólnie wkraczając w świat ogromnych wartości, jakimi są otwartość na problemy drugiego człowieka, życzliwość, sprawiedliwość, a przede wszystkim dobroć. Udział w tym przedsięwzięciu to jeden z elementów naszego programu wychowawczego - kształtowania pozytywnego stosunku do osób potrzebujących i cierpiących. 

                 

 

Aneta Jankowska-Łukomska

Tymi słowami rozpoczęliśmy 21.10 kolejne spotkanie zawodoznawcze. Mama naszego ucznia z klasy IIe p. Agnieszka Muszyńska - Królik opowiedziała nam o swoim zawodzie. Droga do niego jest trudna. Aby być radcą prawnym, należy ukończyć liceum ogólnokształcące, następnie wybrać studia prawnicze. Radca prawny to prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym. Przede wszystkim udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Po ukończeniu studiów można wybierać pomiędzy aplikacjami, np. sędziowską, radcowską, komorniczą, adwokacką. Można być także mediatorem sądowym. To on proponuje stronom zawarcie umowy na określonych zasadach. Pani prawnik opowiedziała nam także o różnicach pomiędzy radcami prawnymi a adwokatami. W imieniu obecnych dziękuję za interesujące spotkanie. 

                 

 

Dominika Szymanda, klasa IIc

21.10 odbył się XIII Drużynowy Bieg Przełajowy po Wielkopolskim Parku Narodowym. Ekipę, składającą się z czterech osób, intensywnie przygotowywała p. Wiesława  Stankiewicz. W przygotowaniach do konkursu brało udział czworo uczniów naszej szkoły: Oliwia Miłek, Gracjan Białasik, Marcin Niedośpiał i Marta Pawlak, która z przyczyn zdrowotnych, w ostatniej chwili nie mogła wziąć w nim udziału. Na szczęście godnie zastąpił ją Bartek Płóciennik, który w ciągu zaledwie 4 godzin postarał się posiąść wiedzę Marty. W takim oto  składzie reprezentanci szkoły przywieźli ze sobą brązowe medale i puchar, zdobywając 3. miejsce (na 8 drużyn biorących udział w Biegu) oraz cenne nagrody. Bardzo się cieszymy ze zdobytego podium i z wielu pochwał na temat umiejętności ekipy. Szczególnie uznanie zdobyliśmy, rozpoznając na trasie najwięcej liści i zwierząt. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców: p. Doroty Pawlak i p. Jaromira Białasika, którzy zapewnili nam transport. Cieszymy się z tego sukcesu i postaramy się nie zwalniać tempa w kolejnych latach. 

Oliwia Miłek
Przejdź do strony:
Uczniowie