23 czerwca uczniowie pożegnali szkołę na dwa miesiące. O godzinie 8.00 odbyła się uroczystość zakonczenia roku dla klas 1 i 2. Uczestniczyli w niej burmistrz p.Mateusz Mikołajczak i przewodniczący Rady Rodziców p.Miron Kozłowski. Tradycyjnie wychowawcy wręczyli świadectwa z wyróżnieniem, a opiekuunowie konkursów dyplomy i nagrody. Wszyscy uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen 5,0 i wyższą, odebrali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Później obejrzeliśmy program artystyczny wykonany przez klasę 2f. Trzecioklasiści odebrali świadectwa o godzinie 9.30 i podziękowali wychowawcom oraz asystentom. Były i uśmiechy, i łzy...

Jolanta Walczak

23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez trzecioklasistów. Przybyli na nią uczniowie, nauczyciele oraz goście: Burmistrz p.Małgorzata Machalska, p.Barbara Grochal koordynator współpracy z Hospicjum Palium, Prezydium Rady Rodziców z przewodniczącym p.Mironem Kozłowskim i rodzice trzecioklasistów. Podczas ceremonii poczet sztandarowy klasy 3h (Hania Godera, Natalia Traczyk, Michał Konieczny)- przekazał opiekę nad sztandarem klasie 1g, która uzyskała najwyższą średnią ocen w klasyfikacji rocznej. Do uczniów przemówili: p.dyrektor, p.Burmistrz i p.przewodniczący RR. Do nauczycieli i innych pracowników szkoły ze słowami wdzięczności zwrócił się Błażej Lechna 3g, a piękne podziękowanie dla rodziców słowami przekazała Julia Lasecka 3g. Wręczyliśmy nagrody: uczniom z najwyższymi wynikami w nauce oraz na egzaminie gimnazjalnym, laureatom konkursów, osobom aktywnie działającym w Samorządzie Uczniowskim i w swoich klasach, sportowcom oraz wolontariuszom. Pozdziękowaliśmy i pogratulowaliśmy rodzicom. Klasy drugie przekazały odchodzącym koleżankom i kolegom drobne upominki. Na zakończenie uczniowie klasy 2f zaprezentowali humorystyczny program artystyczny. Rolę prowadzących wspaniale wykonywały Zosia Wrzaskowska 2f oraz Ola Pawlak 2f, a nad całością czuwała p.Jolanta Skowrońska. Jutro trzecioklasiści odbiorą świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu OKE. 

Jolanta Walczak

Dziękujemy!

23.06.2017 r.

Uczniowie i rodzice przygotowali dla nauczycieli bardzo miłą, słodką niespodziankę. Podczas ostatniego zebrania Rady Pedagogicznej zostaliśmy poczęstowani przepysznymi tortami! Ciasta przyniosła delegacja uczniów 
z różnych klas trzecich, którzy pięknie podziękowali nam za opiekę. Dziękujemy! 

Jolanta Walczak

W ostatnim tygodniu roku szkolnego w szkole realizowaliśmy ciekawe projekty. W poniedziałek p.dr Izabella Szczepaniak wygłosiła wykład o historii naszego miasta. Uczniowie poznali wiele ciekawych informacji dotyczących powstania Żabikowa i Lubonia. Wtorek był dniem rekolekcji, z kolei w środę p. Katarzyna Kozłowska i p.Łukasz Budzyński zorganizowali Dzień Teatralno-Filmowy. W czwartek przypadł Dzień Zdrowia i Aktywności Fizycznej przygotowany przez p.Krzysztofa Dzydzana, uczniowie wysłuchali też wykładu p.dietetyczki. 
Serdecznie dziękuję za współpracę p.Dyrektor Reginie Górniaczyk z Ośrodka Kultury w Luboniu oraz lubońskiej Policji - st. sierż. Krzysztofowi Niewiadzie. 

Jolanta Walczak
Przejdź do strony:
Uczniowie